Nieuws


Corona-update | 14 oktober 2020

14 oktober 2020
image by WebDog

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 13 oktober, hierbij een nieuwe Phoenix corona update. De nieuwe coronamaatregelen hebben ook voor onze activiteiten consequenties. Voorop staat dat onze cursussen, workshops en repetities op locatie gewoon door mogen gaan!

Belangrijke wijzigingen m.b.t. onze leslocaties zijn als volgt: 

  • De horeca in alle locaties is gesloten. Op de verschillende leslocaties met horeca is wel de mogelijkheid om tijdens pauzes koffie/thee te bestellen en in de lesruimte te nuttigen. Overleg hierover met jouw eigen docent/dirigent. Wij of zij weet wat er voor de desbetreffende leslocatie geldt.
  • In onze locatie CEC Mariendael in Sint-Oedenrode mag geen begeleiding mee naar binnen.
  • De receptie op de Noordkade is - vanaf na de herfstvakantie - geopend van 15.30 - 20.00 uur.

Hieronder vind je alle corona spelregels van de activiteiten van Phoenix Cultuur op een rij. Onderaan is ook ons restitutiebeleid opgenomen. Wij waarderen je vertrouwen in ons enorm en zullen hier zorgvuldig mee omgaan. 

Wij houden deze spelregels up-to-date en zullen ze, uiterlijk een werkdag na nieuw afgekondigde maatregelen, verwerken op deze nieuwspagina van de website. Daarnaast zullen we ze melden op onze social media. Mochten er nieuwe, voor ons verstrekkende maatregelen komen, dan zullen we je per e-mail op de hoogte houden. 

Wij vinden het heel fijn dat we de lessen en repetities nog ‘live’ door kunnen laten gaan en hopen dat ze jou ontspanning, afleiding en plezier geven in deze roerige tijd. 

Hartelijke groet,

Barbara Brouwer
directeur Phoenix Cultuur


------------------------------------------------------

Corona Spelregels Phoenix Cultuur Meierijstad

Dagelijks werken we aan een veilige en schone werk- en cursusomgeving. In deze tijden zijn we des te bewuster van deze taak en onze verantwoordelijkheid. We werken daarom volgens onderstaande spelregels: 

Basismaatregelen 
Zorg ervoor dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Was regelmatig je handen (of gebruik de dispensers met desinfectievloeistof), schud geen handen, hoest in de ellenboog en blijf thuis wanneer je (of iemand in je gezin) corona-gerelateerde klachten hebt. Voor de individuele muzieklessen geldt daarbij: bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent - indien mogelijk - online les. 

Afstand houden
In aanvulling op de basismaatregelen: zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:
> Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
> Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (ook niet tot volwassenen);
> Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat hierbij om:
> Acteurs tijdens optredens en lessen;
> Dansers bij het samen trainen en dansen met partners in een choreografie;
> Bij uitzondering: docenten die (kortstondig) uitleg geven over specifieke (beeldende) technieken. De docent gebruikt dan een spatmasker. 

Locatiemaatregelen algemeen 
> We vragen bezoekers, deelnemers (vanaf 13 jaar) en medewerkers in de publieke binnenruimtes van alle leslocaties een (niet-medisch) mondmasker te dragen.
> Graag max. 1 begeleider per kind (bij locatie Mariendael mag geen begeleider mee naar binnen).
> Kom niet te vroeg.
> Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
> Houd je aan eventuele looproutes en aanwijzingen in het gebouw.
> Op de gangen/trappen: houd rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen.
> Reinig materialen, gereedschap en instrumenten direct na gebruik met desinfectievloeistof of de daarvoor in de lesruimte aanwezige desinfecterende wegwerpdoekjes.
> Kleed je thuis of in de lesruimte om. De kleedruimtes zijn gesloten.
> Blazers en zangers in groepen formeren zich in zigzag opstelling, met een radiale afstand van 1,5 meter rond het midden van iedere stoel. Voor fluiten/piccolo’s geldt een onderlinge afstand van 2 meter.
> De receptie op de Noordkade is - vanaf na de herfstvakantie - geopend van 15:30-20:00uur.
> De horeca is gesloten. Op de verschillende leslocaties met horeca is wel de mogelijkheid om tijdens pauzes koffie/thee te bestellen en in de lesruimte te nuttigen.

Maximum aantal personen per ruimte 
> Geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
> Bij andere activiteiten: het maximum aantal personen vanaf 18 jaar per ruimte wordt bepaald door het 1,5 meter principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom? Uiteraard daarbij rekening houdende dat in binnenruimtes waar mensen zitten een maximum aantal personen van 30 geldt.

Ventilatie 
Op alle hoofdlocaties waar Phoenix Cultuur lesgeeft, is een ventilatie-installatie aanwezig; deze werken op basis van hoeveelheden CO2. Naast ventilatie kan in veel ruimtes - naast een deur - ook een raam open. Mochten er twijfels zijn over de ventilatie, dan wordt er gezocht naar alternatieve ruimtes/locaties. 

Restitutieregeling
Als activiteiten/lessen geen doorgang meer kunnen vinden, zoals het geval is tijdens een lockdown, gaan we weer zoveel mogelijk online les geven. Is dit (voor jou) geen optie en/of kunnen lessen ook binnen afzienbare tijd niet ingehaald worden, dan gaan we over tot restitutie. We zullen, naar redelijkheid en billijkheid, gedane betalingen van niet genoten lessen terugstorten op de rekening van de restitutie-aanvrager (tevens betaalplichtige) of deze niet meer in rekening brengen.  

 

------------------------------------------------------

PROTOCOLLEN

Voor elke leslocatie, discipline en cursus zijn er specifieke richtlijnen opgesteld, die in dit nieuwe cursusseizoen worden nageleefd. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen en de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten houden. 

Klik op onderstaande linkjes om de protocollen per discipline, cursus en locatie (werkruimte) te bekijken.

Beeldend
> Algemeen protocol Beeldend
> Protocol werkplaats Beeldhouwen / boetseren
> Protocol werkplaats Keramiek
> Protocol werkplaats Edelsmeden
> Protocol Smederij
> Protocol Fashionatelier & Boekbinden
> Protocol Tekenatelier 1
> Protocol Tekenatelier 2
> Protocol Fotostudio
> Protocol Multimediastudio
> Protocol Doka

Dans
> Protocol - voor dansers
> Protocol - voor ouders/verzorgers

Muziek
> Protocol - individuele muziekles op locatie
> Protocol - ensembles en orkesten KNMO
> Protocol - koren en zangensembles

Theater
> Protocol - voor theaterleerlingen

Protocollen leslocaties
> Protocol CHV Noordkade Veghel
> Protocol 't Spectrum Schijndel

Overige
> Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
Protocol kunst- en cultuuractiviteiten (gemeente Meierijstad)
> Protocol gemeentelijke accomodaties (gemeente Meierijstad)

Heb je ondertussen vragen aan ons? Mail ze naar info@phoenixcultuur.nl.

Wij hopen je in dit nieuwe cursusseizoen weer te mogen ontmoeten op een van onze leslocaties in Meierijstad!

Team Phoenix Cultuur