Nieuws


Corona-update | 1 juni

12 januari 2021
image by WebDog

Corona update 1 juni

Vanaf zaterdag 5 juni wordt stap 3 in de versoepelingen ingezet
Dat betekent dat er nog meer kan en mag, ook voor ons als centrum voor kunstonderwijs! Lees er meer over op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/open-tenzij-in-stap-3-met-voorwaarden-bijna-alles-open

Wat verandert er bij stap 3?

>In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden.
>Tijdens het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet anders kan.
>Wel geldt een maximaal aantal mensen per ruimte, dit mogen er niet meer zijn dan 50, exclusief docent.
>Publiek is niet toegestaan.
>Onze leslocaties mogen als publiek toegankelijke ruimtes weer open; de normale openingstijden worden daarbij gehanteerd.
>De horeca binnen onze leslocaties is weer geopend, wel op reservering en met de geldende restricties.

 

------------------------------------------------------

Toelichting op ons restitutieregeling

Begrijpelijk dat je tijdens deze lockdown extra vragen hebt over de (betaling van de) factuur die je van ons hebt ontvangen. Wij leggen je graag uit hoe wij omgaan met de gemiste lessen door corona.

Omgang gemiste lessen door corona
Tegen het einde van dit cursusseizoen bekijken we per cursist/leerling hoeveel lessen er niet (online) konden worden ingehaald of gegeven. Deze gemiste lessen worden door ons terugbetaald (gerestitueerd), wanneer alle lessen zijn betaald. Zijn deze nog niet (volledig) betaald, dan verrekenen we de gemiste lessen met het nog te betalen bedrag.
Volg je nu geen online lessen? Je docent neemt contact met je op over de inhaalmogelijkheden, zodra er meer duidelijkheid is over de heropstart van de lessen op locatie.

Een andere betaalafspraak maken is mogelijk
Wil je nu liever geen (termijn) factuur meer ontvangen? Dan geven wij je de mogelijkheid om tegen het einde van het cursusseizoen het resterende bedrag ineens te betalen, door middel van een eindafrekening. Eventueel gemiste lessen zijn hierin verrekend. Graag ontvangen we een bericht van je als je van deze regeling gebruik wenst te maken.

 

------------------------------------------------------

Corona Spelregels Phoenix Cultuur Meierijstad
Zodra onze leslocaties weer open gaan, dan gelden onderstaande spelregels:

Dagelijks werken we aan een veilige en schone werk- en cursusomgeving. In deze tijden zijn we des te bewuster van deze taak en onze verantwoordelijkheid. We werken daarom volgens onderstaande spelregels: 

Basismaatregelen RIVM
Zorg ervoor dat iedereen vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Was regelmatig je handen (of gebruik de dispensers met desinfectievloeistof), schud geen handen, hoest in de elleboog en blijf thuis thuis als je, of iemand uit je gezin, klachten heeft en dan laat je je ook testen. Voor de individuele muzieklessen geldt daarbij: bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent - indien mogelijk - online les. Daarbij is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. De docent neemt een gezondheidscheck af.

Afstand houden
In aanvulling op de basismaatregelen: zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. Uitzonderingen:
> Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
> Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen (ook niet tot volwassenen);
> Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. 

In sommige situaties is afstand houden niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat hierbij om:
> Acteurs tijdens optredens en lessen;
> Dansers bij het samen trainen en dansen met partners in een choreografie;
> Bij uitzondering: docenten die (kortstondig) uitleg geven over specifieke (beeldende) technieken. De docent gebruikt dan een mondkapje. 

Locatiemaatregelen algemeen 
> Het is verplicht dat alle bezoekers, cursisten (vanaf 13 jaar) en medewerkers in alle openbare en overdekte ruimten van alle leslocaties een (niet-medisch) mondmasker dragen.
> Vermijd drukte. 
> Kom niet te vroeg.
> Gebruik de dispensers met desinfectievloeistof voor je handen.
> Houd je aan eventuele looproutes en aanwijzingen in het gebouw.
> Op de gangen/trappen: houd rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen.
> Reinig materialen, gereedschap en instrumenten direct na gebruik met desinfectievloeistof of de daarvoor in de lesruimte aanwezige desinfecterende wegwerpdoekjes.
> Kleed je thuis of in de lesruimte om. De kleedruimtes zijn gesloten.
> Kinderen en jongeren tot 12 jaar mogen in een groep zingen. Boven de 12 jaar mogen amateurzangers met maximaal 1 persoon op 1,5 meter zingen. Zie verder: https://www.kbzon.nl/ en de sector.
> Blazers in groepen formeren zich in zigzag opstelling, met een radiale afstand van 1,5 meter rond het midden van iedere stoel. Voor fluiten/piccolo’s geldt een onderlinge afstand van 2 meter. Laatste richtlijnen via: www.knmo.nl/protocol

Maximum aantal personen per ruimte 
> Geen maximumaantal personen voor alle mensen tot 18 jaar.
> Bij andere activiteiten: het maximum aantal personen vanaf 18 jaar per ruimte wordt bepaald door het 1,5 meter principe: heeft iedereen voldoende vrije ruimte van 1,5 meter rondom? Verder mogen er niet meer dan 50 personen per ruimte. 

Ventilatie 
Op alle hoofdlocaties waar Phoenix Cultuur lesgeeft, is een ventilatie-installatie aanwezig; deze werken op basis van hoeveelheden CO2. Naast ventilatie kan in veel ruimtes - naast een deur - ook een raam open. Mochten er twijfels zijn over de ventilatie, dan wordt er gezocht naar alternatieve ruimtes/locaties. 

Restitutieregeling
Als activiteiten/lessen geen doorgang meer kunnen vinden, zoals het geval is tijdens een lockdown, gaan we weer zoveel mogelijk online les geven. Is dit (voor jou) geen optie en/of kunnen lessen ook binnen afzienbare tijd niet ingehaald worden, dan gaan we over tot restitutie. We zullen, naar redelijkheid en billijkheid, gedane betalingen van niet genoten lessen terugstorten op de rekening van de restitutie-aanvrager (tevens betaalplichtige) of deze niet meer in rekening brengen zodra dit bekend is.

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------

PROTOCOLLEN

Voor elke leslocatie, discipline en cursus zijn er specifieke richtlijnen opgesteld, die in dit nieuwe cursusseizoen worden nageleefd. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen en de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten houden. 

Klik op onderstaande linkjes om de protocollen per discipline, cursus en locatie (werkruimte) te bekijken.

Beeldend
> Algemeen protocol Beeldend
> Protocol werkplaats Beeldhouwen / boetseren
> Protocol werkplaats Keramiek
> Protocol werkplaats Edelsmeden
> Protocol Smederij
> Protocol Fashionatelier & Boekbinden
> Protocol Tekenatelier 1
> Protocol Tekenatelier 2
> Protocol Fotostudio
> Protocol Multimediastudio
> Protocol Doka

Dans
> Protocol - voor dansers
> Protocol - voor ouders/verzorgers

Muziek
> Protocol - individuele muziekles op locatie
> Protocol - ensembles en orkesten KNMO
> Protocol - koren en zangensembles

Theater
> Protocol - voor theaterleerlingen

Protocollen leslocaties
> Protocol CHV Noordkade Veghel
> Protocol 't Spectrum Schijndel

Overige
> Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie
Protocol kunst- en cultuuractiviteiten (gemeente Meierijstad)
> Protocol gemeentelijke accomodaties (gemeente Meierijstad)

Heb je ondertussen vragen aan ons? Mail ze naar info@phoenixcultuur.nl.

Wij hopen je in dit nieuwe cursusseizoen weer te mogen ontmoeten op een van onze leslocaties in Meierijstad!

Team Phoenix Cultuur