Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Phoenix Cultuur | Versie april 2018

 

Inschrijven, tussentijds inschrijven en opzeggen (jaar)cursussen en activiteiten

Je meldt je aan voor een cursus of activiteit door middel van inschrijving. De jaarcursussen lopen van augustus/september tot en met juni/juli het volgend jaar (afhankelijk van de schoolvakanties). Wij verlengen deze cursussen muziek en dans jaarlijks automatisch, tenzij je schriftelijk voor 1 augustus opzegt. Tussentijds opzeggen van jaarcursussen is mogelijk voor 1 januari. Het eventueel te veel betaalde cursusbedrag wordt teruggestort. Bij andere cursussen en activiteiten staat de duur vermeld bij de inschrijving en is tussentijds opzeggen niet mogelijk. Zodra de inschrijving bevestigd is (cursus vindt definitief doorgang), is de inschrijving definitief.

Er kunnen maximaal 2 lessen bij een jaarcursus door Phoenix afgezegd worden, door bijvoorbeeld ziekte van de docent, zonder restitutie van lesgeld of inhaalverplichting. Uiteraard proberen we de lessen in te halen of een waardige vervanger te regelen.

Voor een jaarcursus kun je je elk moment in het jaar inschrijven. Je betaalt dan cursusgeld naar evenredigheid. Termijnbetaling blijft mogelijk bij jaarcursussen.

 

Wijze van betalen cursussen
Bij het inschrijven van een (jaar)cursus of activiteit machtig je Phoenix Cultuur automatisch voor de betaling van het cursusgeld. Betaling is mogelijk in één keer of in termijnen (in termijnen alleen mogelijk bij jaarcursussen). De incassering start in november van het betreffende cursusjaar. In die maand kun je een (eerste) afschrijving van het cursusgeld verwachten. Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is of bij het te laat overmaken van het cursusbedrag, wordt bij de tweede aanmaning € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de cursist. Cursisten/leerlingen die lessen bij Phoenix Cultuur afnemen via een muziekverenigingen, loopt de overeenkomst en betaling via de muziekvereniging.

 

Hoogte bedrag en BTW
Het bedrag van de (jaar)cursus of activiteit staat vermeld bij de inschrijving. Genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal (tenzij anders vermeld). Alle genoemde cursusprijzen voor volwassenen (vanaf 21 jaar) zijn inclusief BTW. Voor de in de overzichten genoemde leeftijden geldt als peildatum 1 augustus van het betreffende cursusjaar.

 

Meer armslag bij een minimuminkomen
Gemeentes willen iedereen zoveel mogelijk laten meedoen aan en genieten van allerhande activiteiten. Vaak geven zij een bijdrage of een kortingspas voor deelname aan culturele activiteiten voor gezinnen met een minimuminkomen. Informeer hiervoor bij gemeente Schijndel, Veghel of Sint-Oedenrode.

 

Onvoldoende inschrijvingen op cursussen
Phoenix Cultuur kan een (jaar)cursus of activiteit annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit wordt voor de startdatum van de (jaar)cursus of activiteit bekend gemaakt aan de cursist. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd. Eventueel betaald cursusgeld wordt teruggestort.

 

Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden 
Tijdens cursussen en evenementen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, brochures, folders, flyers, dag- en weekbladen. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. We gaan er vanuit dat je bij inschrijving hiermee akkoord gaat. Wil je dat niet, dan kun je voorafgaand aan de cursus schriftelijk bezwaar aantekenen bij Phoenix Cultuur. Stuur een e-mail naar info@phoenixcultuur.nl en vergeet hierbij niet de cursusnaam te vermelden.

 

Privacy 
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat Phoenix Cultuur je gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in onze (deels geautomatiseerde) administratie. Soms gebruiken we de gegevens voor het versturen van nieuwe informatie rondom (jaar)cursussen en/of activiteiten. Als je deze digitale informatie niet wilt ontvangen kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@phoenixcultuur.nl. Uiteraard verstrekt de Phoenix Cultuur geen gegevens aan derden.

 

Aansprakelijkheid 
Phoenix Cultuur kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van meegebrachte goederen en/of verkeerd gebruik van materialen. Binnen de werkplaatsen, ateliers en studio’s gelden regels voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers. Je vindt de regels in de vorm van richtlijnen of sjablonen in de desbetreffende ruimtes. Voor meer informatie of vragen hierover kun je terecht bij je docent of de aanwezige beheerder.

Het bestuur en de leiding behouden zich het recht voor af te wijken van de op de website en in de jaarbrochure vermelde informatie.