Algemene voorwaarden


Inschrijven, tussentijds inschrijven en opzeggen (jaar)cursussen en activiteiten
Je meldt je aan voor een cursus of activiteit door middel van inschrijving. De jaarcursussen lopen van augustus/september tot en met juni/juli het volgend jaar (afhankelijk van de schoolvakanties). Wij verlengen deze cursussen jaarlijks automatisch, tenzij je schriftelijk voor 1 juli opzegt. Tussentijds opzeggen van jaarcursussen is mogelijk voor 1 januari. Het eventueel te veel betaalde cursusbedrag wordt vanaf 1 februari wordt teruggestort. Bij andere cursussen en activiteiten staat de duur vermeld bij de inschrijving en is tussentijds opzeggen niet mogelijk.

Voor een jaarcursus kun je je elk moment in het jaar inschrijven. Je betaalt dan cursusgeld naar evenredigheid. Termijnbetaling blijft mogelijk.

Wijze van betalen cursussen
Bij het inschrijven van een (jaar)cursus of activiteit machtig je Phoenix Cultuur automatisch voor de betaling van het cursusgeld. Betaling is mogelijk in één keer of in termijnen (alleen mogelijk bij jaarcursussen). De incassering start in oktober van het betreffende cursusjaar. In die maand kun je een (eerste) afschrijving van het cursusgeld verwachten. Als inning van het cursusgeld wegens onvoldoende saldo niet mogelijk is of bij het te laat overmaken van het cursusbedrag, wordt bij de tweede aanmaning € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten volledig voor rekening van de cursist.

Hoogte bedrag en BTW
Het bedrag van de (jaar)cursus of activiteit staat vermeld bij de inschrijving. Genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal (tenzij anders vermeld). Alle genoemde cursusprijzen voor volwassenen (vanaf 21 jaar) zijn inclusief BTW. Voor de in de overzichten genoemde leeftijden geldt als peildatum 1 augustus van het betreffende cursusjaar.

Meer armslag bij een minimuminkomen
Gemeentes willen iedereen zoveel mogelijk laten meedoen aan en genieten van allerhande activiteiten. Vaak geven zij een bijdrage of een kortingspas voor deelname aan culturele activiteiten voor gezinnen met een minimuminkomen. Informeer hiervoor bij gemeente Meierijstad.

Onvoldoende inschrijvingen op cursussen
Phoenix Cultuur kan een (jaar)cursus of activiteit annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de (jaar)cursus of activiteit besloten. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.

Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
Tijdens cursussen en evenementen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, brochures, folders, flyers, dag- en weekbladen. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. We gaan er vanuit dat je bij inschrijving hiermee akkoord gaat. Wil je dat niet, dan kun je voorafgaand aan de cursus schriftelijk bezwaar aantekenen bij Phoenix Cultuur. Stuur een e-mail naar info@phoenixcultuur.nl en vergeet hierbij niet de cursusnaam te vermelden.

Aansprakelijkheid
Phoenix Cultuur kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van meegebrachte goederen en/of verkeerd gebruik van materialen. Binnen de werkplaatsen, ateliers en studio’s gelden regels voor jouw veiligheid en die van onze medewerkers. Je vindt de regels in de vorm van richtlijnen of sjablonen in de desbetreffende ruimtes. Voor meer informatie of vragen hierover kun je terecht bij je docent of de aanwezige beheerder.

Het bestuur en de leiding behouden zich het recht voor af te wijken van de op de website en in de jaarbrochure vermelde informatie.