Privacy Statement


In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat Phoenix Cultuur je gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in onze (deels geautomatiseerde) administratie. Soms gebruiken we de gegevens voor het versturen van nieuwe informatie rondom (jaar)cursussen en/of activiteiten. Als je deze digitale informatie niet wilt ontvangen kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@phoenixcultuur.nl. Uiteraard verstrekt de Phoenix Cultuur geen gegevens aan derden.