Jaarcursus: Goudsmeden Vakschool Schoonhoven

Volgende Vorige
De Cursus Goudsmeden is een cursus waar op eigen niveau, zonder, met enige of ruime ervaring, kan worden ingestapt. Het lesprogramma  is vastgelegd in de werkboeken "Basisvaardigheden" en "Gevorderde vaardigheden" met bijhorende beoordelingsformulieren. 
 
1. Als beginner start je met nauwkeurig leren optekenen, meten, zagen, boren, vijlen, walsen en buigen. Aansluitend leer je solderen, gloeien, smeden, smelten/gieten en afwerken. 
2. Heb je enige ervaring dan kun je met de docent bespreken met welk werkstuk uit het boek 'Basisvaardigheden' je gaat starten om jouw kennis en vaardigheid zo compleet mogelijk te krijgen en verder te ontwikkelen. 
3. Met ruime ervaring start je met het boek 'Gevorderde vaardigheden' waarin, naast verdieping van de basis, onder andere het maken van eenvoudige zettingen, het zetten van stenen, diverse oppervlaktebewerkingen en gebruik van o.a goud, edelstenen en eventueel andere materialen en metalen aan bod komt.
 
Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding vereist voor het volgen van de cursus Goudsmeden basisvaardigheden. Wel wordt enige mate van creativiteit en praktisch inzicht gewenst. Voor deelname aan de cursus Gevorderde vaardigheden dient men in het bezit te zijn van een bewijs van vaardigheid goudsmeden basis of de daarvoor benodigde technieken aantoonbaar beheersen.
 
Duur, data, locatie en kosten
Zowel de basiscursus als vervolgcursus duren ongeveer 2 jaar. De totale duur, basis en gevorderd, wordt bepaald en is afhankelijk van jouww vaardigheid, beschikbare tijd en tempo.
 
Voor een goudsmid is gespecialiseerd gereedschap onvermijdelijk. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Een groot deel hiervan is echter te beschouwen als investering op lange termijn. Na inschrijving ontvang je een gereedschapslijst. Behalve de cursusprijs moet rekening worden gehouden met kosten voor gereedschap en materiaal.
 
Certficaat: bewijs van vaardigheid
Na het succesvol afronden van de basisvaardigheden goudsmeden en de daarvoor geselecteerde beoordelingswerkstukken, ontvangt u een bewijs van vaardigheid goudsmeden basis van Vakschool Schoonhoven. 
 
Certficaat: bewijs vaardigheid goudsmeden gevorderd
Na het succesvol afronden van de gevorderde vaardigheden goudsmeden en de daarvoor geselecteerde beoordelingswerkstukken, ontvangt u een bewijs van vaardigheid goudsmeden gevorderd van Vakschool Schoonhoven. 
 

 

Meer informatie