Jaarcursus: Start the Music!

Volgende Vorige

Start the Music!' is een basis muziekcursus van 23 lessen voor jonge kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar. Een ontdekkingsreis door ‘Muziekland' op diverse locaties in Meierijstad. Instromen is geen probleem en kan tijdens een van de eerste 5 lessen.

Muziek en de ontwikkeling van een kind
Vanaf 6 jaar is een kind steeds meer geïnteresseerd in allerlei spelvormen, zingen en dansen. Muziek draagt enorm bij tot de emotionele en sociale ontwikkeling van je kind. Als ouders kun je die ontwikkeling stimuleren. Sterker nog; het is in diverse onderzoeken aangetoond dat een muzikale opvoeding ‘slimmer’ maakt!

Twijfel je of je kind al een instrument kan bespelen en is een keuze maken moeilijk? Geen probleem, want deze cursus ‘Start the Music!’ is juist bedoeld om een weloverwogen keuze te kunnen maken! Met een groep van 8 tot maximaal 12 kinderen gaan we een jaar lang 'op reis door Muziekland'. Spelenderwijs leren ze naar muziek luisteren, vormbesef krijgen, bewegen op muziek, noten en ritmes herkennen en vooral ook zingen en zelf muziek maken! Alle kinderen krijgen een eigen rugzak met een eigen map. Tijdens deze 'reis door Muziekland' komen de kinderen regelmatig en doelmatig in aanraking met verschillende soorten muziekinstrumenten. Wij zetten onze eigen instrumenten in om kinderen zelf te laten ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Ook kunnen repetities worden bezocht van de plaatselijke muziekvereniging en worden er diverse instrumenten gepresenteerd tijdens de les, zodat jouw kind uiteindelijk in staat is om een juiste keuze te maken.

Hoe gaat het daarna verder? We sluiten onze muziekreis aan het eind van de cursus af met een presentatie voor ouders en familie en met een certificaatuitreiking.  Daarna is er nog volop gelegenheid om proeflessen in te plannen en/of een vervolgcursus te kiezen na de meivakantie.