Korte cursus: Ceramic LAB & Research

Ceramic LAB & Research is een Atelier werksituatie waarbij de deelnemer een persoonlijke dialoog aangaat en met werkbesprekingen zijn/haar project onder vakkundige begeleiding uitvoert. Iedereen die zich gemotiveerd voelt om een project, een opdracht of een onbekende keramische techniek uit te voeren, te verdiepen of te verbeteren kan een aanvraag indienen. Je ontwikkeling staat centraal. De dialoog tussen docent en deelnemer richt zich vooral op jouw werkproces en de realisatie van het project dat jij voor ogen hebt. Jij voert alles zelf uit. Er is geen persoonlijke assistentie. Het project zal eerst op kleine schaal (letterlijk) worden uitgevoerd zodat je zicht krijgt op de technische problematiek. Na afronding van het schaal model kan aan de verwezenlijking van het finale project gewerkt worden. De ervaring leert dat de eerste 15 weken de focus voornamelijk op het beheersen van de techniek alleen ligt. Jij bepaalt jouw projecttraject samen met je professional coach en je verkent en onderzoekt jouw doelen en selecteert de onderdelen die het beste bij jouw project en concept passen. 
 
Deelname
• Door de nadrukkelijke persoonlijke begeleiding is er beperkte deelname mogelijk. Het type onderzoek zal ook moeten passen binnen het deelnemers team dat eerder geselecteerd is.
• De deelnemers hebben vooraf een intake gesprek met de docent of deelname geschikt is en om gezamenlijk te bepalen of het voorgestelde doel gehaald kan worden. Jouw portfolio, projectplan en ervaring met de materie is daarvoor het uitgangspunt. 
• Tijdens het eerste gesprek onderzoeken we de vraagstelling en bespreken we de mogelijkheden en de uitvoering. Als daar wederzijds begrip voor is gaan we aan de slag met een plan van aanpak op grond van de gezamenlijk bepaalde doelen.
Voorbeelden van deze doelen kunnen zijn:
• Opdracht- of werkbesprekingen om meer grip te krijgen op je aanpak en werkproces.
• Begeleiding bij een specifiek professioneel of individueel project.
• Routine ombuigen naar een nieuwe werkflow, lef en inspiratie vinden.
• Het opzetten van nieuwe keramische technieken en daarmee uit de comfortzone treden en uitdagende stappen nemen.
• Blokkades en hindernissen in je werkproces onderzoeken. Dat kunnen ook technische blokkades zijn.
• Meer in contact komen en blijven met wat jou als maker persoonlijk drijft.
• Onderzoek/oriëntatie op studie-/beroepskeuze in het creatieve veld.
 
Op welke technieken kun je in ieder geval een beroep doen
 
• Klei en glazuur onderzoek
Als je je hier in gaat verdiepen ga je klei- en glazuurproeven maken om een en ander zichtbaar te maken. We beginnen met kant en klaar glazuren en kleur pigmenten. Je ontdekt via proefondervindelijk onderzoek wat de theorie in de praktijk ook werkelijk voorstelt. Je gaat misschien zelfs glazuren zelf samenstellen die je tijdens jouw project kunt gaan toepassen. Je maakt klei studies en experimenteert. Ook mag je natuurlijk zelf bisquit objecten of kleisoorten mee nemen waar je zelf al mee werkt om de studies op uit te voeren. Dat betekent ook dat je zelf bepaalt of je het aardewerk, steengoed of porselein gebied gaat onderzoeken.
 
• Draaitechnieken, mallen en giettechnieken.
Ook hier wordt deze module bepaald door jouw persoonlijke project traject. Door een buitengewoon effectieve methode leer je, als beginner, binnen een paar lessen om de basis technieken onder de knie te krijgen. In de volgende lessen beheers je de eenvoudige vormen. Tijdens de laatste lesmomenten begrijp je de draaitechnieken volledig. Resultaten zijn er dus al snel maar voor echte mooie dingen moet je zoals gewoonlijk moeite doen :) Gevorderde draaiers geven inzicht in hun skills. Vervolgens bepalen we dan gezamenlijk welke aanvullende essentiële technieken zij gaan leren. Bij sommige projecten is het zeer wenselijk om technieken als mallen maken en gieten te begrijpen en te beheersen. Dit zijn een semi-industriële technieken. Het gebruik maken van mallen zorgt voor gecontroleerde reproducties. Terwijl draaitechniek met name op symmetrie gebaseerd is, kun je bij mallen asymmetrische gecompliceerde modellen maken, die gecontroleerd kunnen worden geproduceerd. Je verdiept je dus in gipsen modellen, op deze modellen maak je gipsen moedermallen en gietmallen. Ook hier heb je geduld, aandacht en concentratie nodig. Het erg belangrijk vooraf te onderzoeken of je over deze kwaliteiten beschikt en of je in staat bent om buiten je comfort-zone te werken.
 
• Het proces van vormgeven Prototypen, modellen 
De eerst genoemde Lab onderdelen zijn gericht op technieken en vaardigheden. Als je je hier comfortabel bij voelt en de technieken en vaardigheden beheerst die je nodig hebt voor de uitvoering van jouw project dan ben je pas klaar om je op de ontwikkeling van de vormgeving te richten. In deze module verdiep je je in het proces van vormgeven. Je verdiept je in de principes van vormgeving, zoals vormverhoudingen, vormspanning, en de guldensnede als basisprincipe. Je doet onderzoek naar de beeldcomponenten die van cruciale belang zijn voor een beeld met zeggingskracht. We bespreken waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier zijn vormgegeven. Waarom ervaren we iets als mooi en harmonieus en waarom wij lelijk en onaantrekkelijk ervaren. Er bestaan wel degelijk wetmatigheden m.b.t. schoonheid beleving, dat is iets anders dan smaakervaring.
 
• Schets & ontwerptechnieken (waarbij een aparte module 3d modeling en 3d printen ondersteuning mogelijk is)
Erg belangrijk maar in veel gevallen onderbelicht zijn de schets- teken- en ontwerpvaardigheden. Dat kunnen potlood en papier oefeningen zijn maar ook teken-technische computer gerelateerde vaardigheden met tekenprogramma’s in 2D en 3D. Ontwerpschetsen,  2d illustrator tekenen, ontwerpen en modelleren met 3D software kunnen als aparte modules worden aangeboden.  Bij het uitvoeren naar 3D modellen zijn er mogelijkheden om te zetten naar 3D SLA, PLA en direct in gips CNC frees-technieken en print-modellen. Deze module is ook handig voor het ontwerpen gericht op andere toepassingen dan keramiek. (Vraag naar de specifieke mogelijkheden als je in bovenstaande technieken geïnteresseerd bent)
 
• Alle mogelijke reliëf- & decoratie-technieken
Dit is zeer interessant voor alle 2D gerelateerde ontwerp projecten. Hierbij ontdek je dat dit ontwerpwerk een samenspel is van vorm, decoratie en kleur. Vervolgens ga jij zelf decoratie-dessins ontwerpen voor op zelfgemaakte vormen of op algemene werken zoals Plateau’s, tegels, borden, kommen, bekers en schalen. Stap voor stap neemt de mentor / begeleider* je mee in de basiskennis van het design-ontwerpen, op papier en/of computer. Ook het aanbrengen van decoratie, voorbereiden en afwerken van het materiaal komen hierbij natuurlijk aan de orde.
 
Doelgroep
• Voor beeldende kunstenaars, ontwerpers en keramisten. We gaan er van uit dat de aanvragers ervaren makers zijn en dat materiaal beheersing in algemene zin een kwaliteit is die men beheerst. Je zult zelf de vaardigheden moeten hebben om het project zelf uit te voeren. Er zijn geen werkplaatsassistenten.
• Post-academische kunst & design studenten
• Kunst en design professionals met elke achtergrond
• Iedereen die ondersteund wil worden bij projecten waarbij professionele ondersteuning en specifieke faciliteiten vereist zijn.
• Docenten CKV en Kunst & Design aan VO, MBO en HBO
 
Inclusief atelierpas gedurende de periode dat de cursus gevolgd wordt. Exclusief materiaalkosten zoals klei, gietklei, porselein, gips en extra stoken. NB. Bij aanschaf van deze materialen bij Phoenix zijn glazuur grondstoffen en de stook inbegrepen in de prijs. 

NB. Docenten CKV (VO), Beeldende kunst (VO) en Art&Design (MBO/HBO) kunnen een opmaat een onderdeel van deze cursus afnemen. Neem hiervoor contact op met Phoenix Cultuur. 

Meer informatie

Docent: Olaf Stevens 
Olaf Stevens is een Nederlandse ontwerper met porselein en glas als specialisatie. Hij doceert Ceramic Research en Concept Tools aan de Design Academy in Eindhoven. Opgeleid als Keramisch vormgever op de academies Den Bosch en Breda heeft hij een museaal oeuvre opgebouwd met keramische objecten, porselein draaiwerk, Crystal objecten en industriële ontwerpen voor alle grote glas- en porselein-industrieën in Europa. Hij ontwerpt en produceert zijn eigen Hautscouverts porselein series (www.hautscouverts.com of www.luxeporselein.nl) in Limoges, Frankrijk.

Het beheersen en overdragen van alle aspecten van het keramisch systeem is een van zijn specialismen. Het Ceramic LAB & Research programma is daar een voorbeeld van. Deze schematische en methodische lesvorm ligt aan de basis van zijn onderwijs didactiek. Zijn benadering is prettig, professioneel en effectief en zal je zeker helpen om stappen in je ontwikkeling te maken. Hij leert je alle aspecten van het Keramisch systeem te ontwikkelen en te beheersen. Dit voor zowel de studio-crafts als voor de industriële en semi-industriële voorbereidingen voor keramische ontwerpers. Olaf Stevens is een all-round gekwalificeerde HBO docent met veel ervaring in het lesgeven in binnen en buitenland. Glazuurtechnieken, decoratie technieken, ontwerpen, draaien en gieten voor beginners zowel als voor gevorderden Van basistechniek tot technieken voor gevorderden. Voorbeelden van zijn werk kun je vinden op: www.olafstevens.com