Korte cursus: Kunstbeschouwing en route & onderweg: Ontdekkingsreizen

Kunstbeschouwing en route & onderweg: Ontdekkingsreizen in de Antieken tot de Zuidpool
De mens is eigenlijk al maar onderweg. In de prehistorie had hij nog geen vaste woonplaats en nadat hij zich gevestigd had bleef hij rondreizen, zowel noodgedwongen als vrijwillig, Dat verplaatsen, rondtrekken en reizen laat zijn sporen naar. Naast de fysieke verschijningen zoals wegen en bruggen allerlei voorzieningen voor reizigers (herbergen, benzinestations) zijn er ook mentale getuigenissen in kunst en literatuur. Zonder reizen geen heimwee en als je niet reist krijg je misschien wel fernweh. Dit gegeven leent zich uitstekend om eens met een culturele en kunsthistorische bril te bekijken. Reizen prikkelt de fantasie. Over reizen zijn boeken geschreven, muziek, schilderijen en films gemaakt. Reizen heeft geleid tot grote infrastructurele werken, kortom reden genoeg hier nader op in te gaan. Er komen veel onderwerpen aan de orde die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken lijken te hebben totdat wij ons realiseren dat ze allemaal iets te maken hebben met onderweg zijn, op weg zijn. Een verschijnsel van alle tijden, van alle plaatsen en alle culturen.
 
Er is een indeling gemaakt in religieuze reizen, handelsreizen, ontdekkingsreizen, culturele reizen en speciale reizen. De volgorde is mede bepaald door de looptijd van enkele tentoonstellingen die samenhangen met het onderwerp (Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en de expositie over Relieken in Het Catharijneconvent in Utrecht)/

Ontdekkingsreizen
  •  De tocht van Sint Brandaan (noord-west Europa)
  •  De Oost (VOC) en de West (el Dorado)
  •  De Noord- en Zuidpool (Nova Zembla)
Handelsreizen
  • De Wierookroute (van India via Zuid Arabië en Egypte naar de Middellandse Zee)
  • Marco Polo en de zijderoute
  •  De Hanzesteden
Speciale reizen
  • Der Wanderer (heimwee en fernweh)
  • Route 66
  • De forens
  • Tijdreizen, van professor Barabas en Einstein